Oops! Sorry!!


This site doesn't support Internet Explorer. Please use a modern browser like Chrome, Firefox or Edge.

privacy


 • Privacybeleid

  Wie zijn we?

  Ons website-adres is: https://essenzie.nl.transurl.nl

  Essenzie coaching, training en psychosociale begeleiding is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.


  Contactgegevens:

  Postadres: Wilgenweg 24 7556 HE Hengelo

  Telefoon: 06 11344487

  Website: www.essenzie.nl

  Email: [email protected]


  Persoonsgegevens die wij verwerken

  Essenzie verwerkt je persoonsgegevens doordat je gebruik maakt van onze diensten en/of omdat je deze gegevens zelf aan ons verstrekt. Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

  Voor- en achternaam

  Geslacht

  Geboortedatum

  Geboorteplaats

  Adresgegevens

  Telefoonnummer

  E-mailadres

  IP-adres

  Overige persoonsgegevens die je actief verstrekt bijvoorbeeld door een profiel op deze website aan te maken, in correspondentie en telefonisch

  Locatiegegevens

  Gegevens over jouw activiteiten op onze website

  Gegevens over jouw surfgedrag over verschillende websites heen (zie voor meer informatie ons cookiestatement)

  Internetbrowser en apparaat type

  Bankrekeningnummer

  Dossiergegevens verstrekt ter ondersteuning van de begeleiding


  Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

  Essenzie verwerkt de volgende bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens van jou:

  Foto en video materiaal


  Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken

  Essenzie verwerkt jouw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

  Het afhandelen van jouw betaling

  Verzenden van onze nieuwsbrief en/of reclamefolder

  Je te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren

  Je te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten

  Je de mogelijkheid te bieden een account aan te maken

  Om onze diensten uit te voeren

  Essenzie volgt jouw surfgedrag over verschillende websites waarmee wij onze producten en diensten afstemmen op jouw behoefte. Zie voor meer informatie ons cookiestatement.

  Essenzie verwerkt ook persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals gegevens die wij nodig hebben voor onze belastingaangifte.

  De grondslagen waarop wij persoonsgegevens verwerken zijn:

  Toestemming van de betrokkenen

  Uitvoering van de overeenkomst waarbij betrokkene partij is

  Om te voldoen aan de wettelijke verplichting

  Gerechtvaardigd belang


  Geautomatiseerde besluitvorming

  Essenzie neemt geen besluiten op basis van geautomatiseerde verwerkingen over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Er worden geen besluiten genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens tussen zit.


  Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

  Essenzie bewaart je persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld.


  Delen van persoonsgegevens met derden

  Essenzie verkoopt jouw gegevens niet aan derden en zal deze uitsluitend verstrekken indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met jou of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

  Met bedrijven die jouw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een verwerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van jouw gegevens.

  Essenzie blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.