Therapie

Wat word er van je verwacht tijdens de therapie?

De behandelaar doet er alles aan om een gelijkwaardige relatie op te bouwen, vertrouwen te creëren en je zo in je kracht te zetten dat je het hele proces van aangaan en verwerken kunt dragen.

Het uitgangspunt is je basisvertrouwen en hoe het daar mee staat. We brengen in kaart welke overlevingsstrategieën je in de loop der jaren ontwikkeld hebt. Om dat basisvertrouwen te vergroten en dat wat je zo hindert, om te buigen naar iets positiefs, gebruiken we verschillende interventies. Denk daarbij aan EMDR, hypnotherapie, NLP interventies, regressietherapie, paarden als spiegel en richten we ons op verwerken van traumatische (vroegkinderlijke-) ervaringen.

Tijdens het traject blijf je met de behandelaar in gesprek over wat nodig is. Zo wordt er vooraf geen vast aantal sessies afgesproken maar wordt regelmatig gekeken met jou waar je staat en wat nodig is. De ervaring leert dat je 8 tot 12 sessies nodig hebt om je vooraf gestelde doel te bereiken


Kosten:

De kosten zijn gesplitst in een particulier tarief en een zakelijk tarief (wanneer de werkgever betaald)

Particulier: kosten per sessie van 1,5 uur: € 121,- inclusief btw

Zakelijk:     kosten per sessie van 1 uur: € 150,- exclusief btw

De behandelingen bij Essenzie worden niet vergoed door de zorgverzekering.

Soms kan behandeling bij gemeentes in aanmerking komen voor vergoeding uit de Jeugdwet. Meer informatie vind je hierover bij de gemeente waar je woonachtig bent.

Essenzie is (nog) geen gecontracteerd aanbieder bij de Samen12 gemeentes in Twente.

Wij werken niet met PGB.