Over Essenzie


Essenzie is opgericht door Sanny van Essen in 2006, toen het coachen van mensen met behulp van paarden nog in de kinderschoenen stond.Sanny

‘Ik wist destijds zelf ook niet precies hoe het moest worden, maar wist wel dat het werkte om mensen in processen te begeleiden met paarden als hulpbron of reflectie-instrument. Door me in de opvolgende jaren verder te ontwikkelen als mens en in vaardigheden, ben ik geworden tot wie ik nu ben en is Essenzie geworden tot wat het nu is. Essenzie is niks zonder de klanten die , in wat voor hoedanigheid dan ook, aankloppen met een vraag voor coaching, training of opleiding. Essenzie is daarnaast mede gevormd door al die collega’s waar ik mee mag samenwerken en heb samengewerkt. Ik ben dankbaar dat ik me mag verbinden met zoveel kundige, leuke mensen en hoop dat nog lang te blijven doen

Mijn motto blijft voor 2019 dan ook Verbinden vanuit de kern ‘ 

De kern van Essenzie 

Essenzie gaat over de kern der dingen. De kern van wie je bent en van wat je doet. Op deze manier willen we mensen helpen meer in verbinding te komen met zichzelf, de ander en de wereld om hen heen.
Bij Essenzie verbinden we onszelf met ‘dat wat er is’. In contact met jezelf, elkaar en mensen die iets bij ons halen in de vorm van hulp, ontwikkeling of inspiratie.
We werken vanuit bestaande verbindingen samen, individueel of samen vanuit co-creatie met anderen die deze missie delen.
Zo willen we een bijdrage leveren aan een wereld waarin verbinding is met ieders kern.

Essenzie helpt mensen in hun groei en ontwikkeling.

 

Bij Essenzie is alles erop gericht om mensen te helpen groeien  en ontwikkelen om zo tot een beter basisvertrouwen te komen.
We bieden diepgaande leerervaringen die je helpen om een stevig fundament aan te brengen in je leven, gezin, relaties, team of organisatie.
Onze aanpak is oprecht, soms confronterend, ontroerend en ontwapenend.
Bij Essenzie wordt gewerkt met verschillende interventies om tot blijvend resultaat te komen.
Om te bereiken dat je meer rust en balans ervaart, kracht en basisvertrouwen opdoet. Zowel in contact met jezelf, als tot anderen.

Daarom is de werkwijze van Essenzie geschikt voor individu, team en organisatie.