Therapie voor kinderen, jong volwassenen en gezin

kind2

Wanneer ouders merken dat er bij hun kind geen of te weinig sprake is van een gezonde ontwikkeling en deze ook niet meer zelf weten te stimuleren, begint vaak de hulpverlening. Er wordt dan hulp gevraagd om problemen van emotionele, sociale, gedragsmatige en relationele aard te behandelen, zowel op individueel als op systeemniveau. Bij Essenzie is alles in huis om zowel gezin als kind als de ouders als individu te begeleiden op weg naar verbetering en meer levenslust.

Essenzie biedt kinderen en jong volwassenen met onze werkwijze een intense manier van leren en/of verwerken. Er wordt in principe met dezelfde uitgangspunten gewerkt als bij volwassenen. Bij kinderen ligt natuurlijk de nadruk op hun eigen niveau en belevingswereld.

Daarnaast kan het wenselijk zijn om het ‘systeem’ waarin het kind leeft, ook te betrekken in de coaching. We vragen dan ook een actieve en reflectieve houding van de ouder of verzorger.

Fase 1: intake met ouders over de problemen die het kind ervaart en uitgebreide uitleg over de behandelmethode

Fase 2: kennismaking en opbouw contact behandelaar en kind. Er wordt veel gebruik gemaakt van de aanwezige paarden en het buiten zijn.

Fase 3: behandeling

Tijdens het hele traject staat het kind, en het gevoel van veiligheid van het kind, voorop.

Happy hands

 

Onze werkwijze is helpend voor kinderen bij werken aan het zelfvertrouwen of leren omgaan met emoties, maar ook voor de volgende problematiek:

 

– hoogsensitiviteit

– depressieve gevoelens en angsten

– bedplassen

– autisme (gedrag)

– ADHD (gedrag)

– rouw en verlies

– hechtingsproblematiek

– omgaan met emotie