Basisvertrouwen en hechting (IKEV Oost)

 

 

Wil jij meer weten over wat de invloed is van vroeg opgedane ervaringen in het leven? Kom jij in je omgeving mensen tegen die worstelen met hun gedrag en opgelopen trauma? Of werk je met mensen en wil je begrijpen wat ten grondslag ligt aan hun (problematische-) gedrag? Essenzie / Ikev Oost biedt je een opleiding waarin je specialistische kennis opdoet over  hechting, Geen Bodem Syndroom (GBS) en Post Traumatische Stressstoornis (PTSS).

 

Programma

Deze 2 daagse opleiding informeert je over de meest recente inzichten ten aanzien van hechting en basisvertrouwen. We bespreken de 7 kritische hechtingsmomenten  en wat de invloed daarvan is op de psychische blauwdruk van de mens. We bespreken wat trauma is en hoe dat de werking van je brein beïnvloedt.

Er wordt uitgebreid ingegaan op de theorieën rondom geboorteprocessen, het brein, het Geen Bodem Syndroom, sociaal emotionele ontwikkeling en de behandelingsvorm.

 

Resultaten

Met het certificaat Basiskennis GBS beschik je over aantoonbare kennis over hechting(problematiek), Geen Bodem Syndroom en PTSS (Post Traumatisch Stress Syndroom). Je bent bekend met de achtergronden, symptomen/kenmerken en mogelijkheid tot behandeling d.m.v. de CREF-Methode. Tijdens de opleiding komt de theorie over hechting/GBS aan bod. Er wordt ingegaan op de praktijk en voorbeelden daarvan. We kijken de mens vanuit de invalshoek van de CREF-methode. Om het certificaat Basiskennis te behalen moet de Basismodule gevolgd en behaald worden. Daarna kan indien gewenst aansluitend modules gevolgd worden om ook het Certificaat CREF Trainer of CREF Behandelaar (evt. met paard) te behalen.

Het certificaat Basiskennis GBS geeft aan dat je de volgende competenties bezit:

• Herkennen van Geen Bodem Syndroom (GBS).

• Eerder signaleren van hechtingproblematiek/PTSS.

• De overlap tussen ADHD, Autisme en GBS symptomen herleiden.

• Uitdragen van specifieke kennis in de maatschappij.

• Actief een bijdrage leveren aan de innovatieve ontwikkeling op het gebied van hechting en trauma.

Data: zie agenda

Plaats: Tinkerhoeve De Bonte Parels, Zenderen

 

Kosten: € 345,-, vrijgesteld van btw